Odśnieżanie dachów

Odśnieżanie dachów – kilka informacji!
Zalegający na dachu śnieg może okazać się bardzo niebezpieczny dla konstrukcji obiektu. Ciężar śniegu ulega bowiem ciągłym zmianom, będąc zależnym od czasu zalegania, miejsca, klimatu, czy wysokości. Bardzo często obserwowanym zjawiskiem jest np. absorpcja wilgoci, pobieranej chociażby z mgły, która znacząco wpływa na zwiększenie ciężaru śniegu. Dopuszczalny ciężar pokrywy śnieżnej można wprawdzie wyliczyć na podstawie zasad przyjmowania obciążeń śniegiem przy konstrukcjach dachowych budynków, określonych w normie PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Same teoretyczne wyliczenia są jednak niewystarczające, ponieważ nie uwzględniają wielu praktycznych aspektów, jak chociażby problemu rozkładania się śniegu, związanego z ukształtowaniem dachu i panującymi w danym miejscu warunkami klimatycznymi. Z tego też względu niezwykle ważne jest bieżące usuwanie zalegającej na dachu pokrywy śnieżnej poprzez odśnieżanie.

Nasza oferta obejmuje bezpieczne odśnieżanie dachów, a także usuwanie śniegu, sopli, lodu oraz szadzi z konstrukcji, rynien i kabli.