Wycinanie i pielęgnacja drzew

Wykonujemy wszelkie prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew oraz krzewów. W ramach prac pielęgnacyjno-sanitarnych usuwamy gałęzie obumarłe, nadłamane, a także wchodzące w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Kształtujemy korony drzew i utrzymujemy ich formowany kształt. Usuwamy drzewa. Zlecając nam trwałe wycięcie drzew lub krzewów liczących powyżej 10 lat należy jednak pamiętać, że działanie to wymaga zezwolenia, nawet jeśli są to samosiejki lub drzewa i krzewy obumarłe.

Nasza oferta obejmuje także pielęgnację sadów i ogrodów. Przeprowadzając regularne, coroczne cięcia drzew i krzewów owocowych zapewniamy zdrowy wzrost roślin i obfite plony. Dokonując odpowiednich zabiegów eliminujemy niepożądane pędy i gałęzie, które zakłócają prawidłowy rozwój rośliny. Młodym roślinom nadajemy pożądane kształty, a przez odpowiednie cięcia stymulujemy wyrastanie nowych i silnych pędów.